Pregled naročila

Ni kode vozila!

Potek online rezervacije in nakupa

ONLINE REZERVACIJA - Želeno vozilo lahko na spletni strani rezervirate ali naročite (kupite) v le nekaj korakih. Brezplačna online rezervacija vozil poteka tako, da si stranka izbere vozilo in ga rezervira s predavtorizacijo zneska kreditne kartice - v višini 29 €. S potrditvijo spletne rezervacije se družba Porsche Inter Auto zaveže, da bo stranka imela možnost skleniti pogodbo za nakup rezerviranega vozila v času veljavnosti rezervacije. S potrditvijo rezervacije za stranko ne nastanejo nobene obveznosti in nobeni stroški.

ONLINE NAKUP - S plačilom zneska 250,00 € lahko vozilo tudi direktno naročite oz. kupite in kupoprpdajno pogodbo podpišete na spletu. S tem je nakup vozila potrjen - ostalo kupnino pa je kupec dolžan plačati v roku 14-ih dni. Naši svetovalci vam bodo pomagali s ponudbami akcijskega financiranja ter odkupa vašega vozila.

Nastanejo kakšni stroški ob rezervaciji?

NE, celoten postopek rezervacije je popolnoma brezplačen. Družba Porsche Inter Auto izrecno zagotavlja, da znesek plačila 29,00 EUR ni knjižen v breme kreditne kartice stranke ter da predhodna avtorizacija kreditne kartice nima nobenih finančnih posledic za stranko, niti ne predstavlja vnaprejšnjega plačila ali plačila are ali plačila varščine. Namen predhodne avtorizacije kreditne kartice, izključno, da na ta način stranka dokaže resnost v zvezi z rezervacijo vozila.

Časovni okvir vrnitve zneska predavtorizacije je odvisen in pogojen od kupčevega izdajalca kartice oziroma banke. Upoštevati je potrebno, da izdajalci kartic za vrnitev zneska, svoje komitente načeloma ne obveščajo, saj se znesek ne tretira kot priliv. Za dodatna vprašanja vas prosimo, da se obrnete na vašega izdajalca kartice.

Celotni splošni pogoji online rezervacije

Potek sklenitve pogodbe o nakupu

ONLINE NAKUP - Kupec sklene pogodbo z družbo Porsche Inter Auto kot prodajalcem preko strani www.porscheinterauto.net, tako da izbere posamezno vozilo, ki ga želi kupiti ter nato sledi navodilom, ki se nahajajo pod izbirnim gumbom z oznako »kupi vozilo«, kjer ga spletna stran najprej usmeri k vnosu potrebnih podatkov o kupcu in izpolnitvi potrebnih rubrik v obrazcu prodajne pogodbe ter k plačilu are za vozilo, ki za vsa vozila v prodaji preko spletne strani znaša 250,00 EUR.

Plačilo are je možno izvesti na naslednje načine: s pomočjo kreditnih kartic (MASTER CARD, VISA) ali na podlagi predračuna. V kolikor kupec izbere plačilo are po predračunu, bo le tega neposredno po izpolnitvi obrazcev in sklenitvi prodajne pogodbe prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob izpolnjevanju osebnih podatkov in oddaji naročila, aro pa je dolžan plačati v treh (3) dneh po prejemu tega elektronskega sporočila. V kolikor ara ni plačana v treh dneh od potrditve naročila in sklenitve pogodbe ter prejema elektronskega sporočila za plačilo are, se pogodba o nakupu vozila avtomatično razveže.

Kupec sklene pogodbo z družbo Porsche Inter Auto kot prodajalcem preko strani porscheinterauto.net, tako da izbere posamezno vozilo, ki ga želi kupiti ter nato sledi navodilom, ki se nahajajo pod izbirnim gumbom z oznako »kupi vozilo«. Plačilu are za vozilo, ki za vsa vozila v prodaji preko spletne strani www.porscheinterauto.net znaša 250,00 EUR. Plačilo are je možno izvesti na naslednje načine: s pomočjo kreditnih kartic ali na podlagi predračuna. V kolikor kupec izbere plačilo are po predračunu, bo le tega neposredno po izpolnitvi obrazcev in sklenitvi prodajne pogodbe prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob izpolnjevanju osebnih podatkov in oddaji naročila, aro pa je dolžan plačati v treh (3) dneh po prejemu tega elektronskega sporočila.

Po izpolnitvi obveznosti plačila are je kupec dolžan plačati preostalo kupnino v roku 14-ih dni.

V kolikor je s strani kupca izbran način financiranja, kot je oglaševan na spletni strani in se ta izvaja preko družbe Porsche Leasing SLO, d.o.o., se ob izpolnjevanju podatkov, avtomatično v sami prodajni pogodbi tudi prilagodi cena vozila, ki se zniža za popust vezan na financiranje.

Po izpolnitvi in podpisu prodajne pogodbe kupec na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob izpolnjevanju podatkov naročila in sklepanju prodajne pogodbe prejme potrditev, da je pogodba sklenjena, prejme pa tudi kopijo same sklenjene prodajne pogodbe v PDF formatu, ki jo lahko natisne. Na ta način je pogodba med družbo Porsche Inter Auto in kupcem sklenjena.

Račun za kupljeno vozilo prejme kupec neposredno od družbe Porsche Inter Auto na dan prevzema vozila in na mestu prevzema vozila, torej v eni izmed podružnic družbe Porsche Inter Auto, kjer se nahaja vozilo, ki ga je kupec izbral in kupil.

Fizične osebe, ki kupijo vozilo za namene izven svoje pridobitne dejavnosti in jih je tako v smislu Zakona o varstvu potrošnikov šteti za potrošnike, imajo pravico, da v 14-ih dneh od prevzema vozila družbi Porsche Inter Auto, kot prodajalcu, sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da jim bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec, ki je potrošnik, je upravičen do vrnitve zneska plačane are (250,00 EUR), če zaradi kreditne nesposobnosti ni uspel skleniti pogodbe o financiranju nakupa vozila, kupljenega v spletni trgovini na strani www.porscheinterauto.net. Kupec je dolžan vrniti sredstva, plačana iz naslova are, najkasneje v roku 30 dni po izteku 14-dnevnega roka za plačilo drugega obroka kupnine za vozilo ter predložiti dokazila za zavrnitev njegovega vloga za financiranje nakupa vozila iz razloga njegove kreditne nesposobnosti. Družba Porsche Inter Auto je dolžna vrniti kupcu znesek plačila, ki ga je ta upravičeno zahteval v skladu s splošnimi pogoji, pri čemer mora vrnitev zneska plačila izvesti v roku 14 delovnih dni.

Celotni splošni pogoja online nakupa

 

 

Plačila preostalega zneska po nakupu

ONLINE NAKUP - Po sklenitvi kupoprpdajne pogodbe se kupec zaveže plačila are v višini 250,00 EUR. Plačilo are je možno izvesti na naslednje načine: s pomočjo kreditnih kartic (MASTER CARD, VISA) ali na podlagi predračuna. V kolikor kupec izbere plačilo are po predračunu, bo le tega neposredno po izpolnitvi obrazcev in sklenitvi prodajne pogodbe prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob izpolnjevanju osebnih podatkov in oddaji naročila, aro pa je dolžan plačati v treh (3) dneh po prejemu tega elektronskega sporočila. V kolikor ara ni plačana v treh dneh od potrditve naročila in sklenitve pogodbe ter prejema elektronskega sporočila za plačilo are, se pogodba o nakupu vozila avtomatično razveže. Po izpolnitvi obveznosti plačila are je kupec dolžan plačati preostalo kupnino v roku 14-ih dni. V kolikor se stranka odloči za plačilo preostalega zneska prek financiranja družbe Porsche Finance Group Slovenia ali ob odkupu oz. menjavi njenega vozila po sistemu staro za novo, mora to označiti ob sklenitvi pogodbe. 

 

Kontakt - vaša vprašanja

Za vprašanja glede postopka rezervacije in nakupa se lahko vedno obrnite na Porsche Inter Auto:

 

Obvestilo! Spletni nakup vozila možen.

Obveščamo, da zaradi tehničnih težav, spletni nakup vozila, trenutno ni možen.

 

 

 

Splošni pogoji